Algemene voorwaarden en condities

Algemene informatie
Type inrichting: Appartement
Op basis van logies: Ontbijt
Inchecken: vanaf 15:00
Uitchecken: tot 10:00 uur.

Prijzen
Appartementen: per nacht en appartement

Reservering en aanbetaling
Spaarbank Salzburg
IBAN: AT13 2040 4000 4298 8865
BIC: SBGSAT2SXXX

Met de aanbetaling is je boeking gegarandeerd en bindend.

Annulering

  • 8 weken tot 6 weken voor aankomst 40% van de totale arrangementsprijs.
  • 6 weken tot 1 week voor aankomst 70% van de totale arrangementsprijs.
  • 1 week voor aankomst 90% van de totale arrangementsprijs.
  • Niet arriveren/ No Show 100% van de totale arrangementsprijs.

Sluit een annuleringsverzekering af om jezelf in te dekken in geval van ziekte!

Rechtsgrondslag van het Oostenrijkse hotelreglement.
Bevoegde rechtbank is Zell am See.

De bepalingen van het Oostenrijkse hotelreglement zijn van toepassing. Lees hier meer.

Factuuradres
AlpenParks Vakantiepark Rehrenberg GmbH
Glemmerstr. 260
5752 Viehhofen
ATU78162578

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van onze huizen voor accommodatie evenals alle andere diensten en leveringen die voor de gast worden verricht. De voorwaarden van de klant gelden alleen als dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Contractuele partner
In geval van twijfel is de contractpartner van de herbergier de klant, ook als hij namens andere met naam genoemde personen heeft besteld of mee besteld. Heeft een derde namens de gast besteld, dan is hij samen met de gast hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit het contract.

Contractsluiting, aanbetaling
De logiesovereenkomst komt in principe tot stand doordat de logiesverlener de schriftelijke of mondelinge bestelling van de gast aanneemt. Er kan overeengekomen worden dat de gast een aanbetaling doet. De herbergier kan ook de vooruitbetaling van de volledige overeengekomen vergoeding verlangen. Indien de periode tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst 4 maanden overschrijdt en de door de herbergier in het algemeen voor deze prestaties berekende prijs stijgt, kan de contractueel overeengekomen prijs in redelijkheid met maximaal 5% verhoogd worden.

Begin en einde van de logies
a) De gast heeft het recht om de gehuurde kamers op de overeengekomen dag vanaf 15.00 uur te betrekken.
b) De logiesverlener heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst in het geval dat de gast niet voor 18.00 uur op de overeengekomen aankomstdag verschijnt, tenzij een latere aankomsttijd is overeengekomen.
c) Indien de gast een aanbetaling heeft gedaan, blijft de kamer gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur van de volgende dag.
d) Als een kamer voor het eerst wordt gebruikt vóór 6.00 uur 's ochtends, geldt de voorafgaande nacht als eerste overnachting.
e) De gehuurde kamers moeten op de dag van vertrek voor 10.00 uur door de gast worden verlaten.
f) De gast heeft geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde huizen.
g) Indien de gast de kamers op de overeengekomen dag van vertrek niet op tijd heeft verlaten, kan de herbergier voor dit gebruik dat de overeenkomst overschrijdt tot 18.00 uur 50% van de volledige verblijfsprijs in rekening brengen en na 18.00 uur 100% wegens het te laat verlaten van de kamers. De gast heeft echter het recht om te bewijzen dat de herbergier helemaal geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden.

Terugtrekking uit de verblijfsovereenkomst
Een kosteloze terugtrekking van de gast behoeft de schriftelijke toestemming van de logiesverlener. Wordt deze toestemming niet gegeven, dan moet de overeengekomen prijs worden betaald, ook als de gast geen gebruik maakt van de contractuele diensten of als onderverhuur niet meer mogelijk is. In het geval van kamers die niet door gasten worden gebruikt, houdt de logiesverlener rekening met de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan derden en de uitgespaarde kosten. De gast heeft echter het recht om aan te tonen dat de herbergier geen of een aanzienlijk geringere schade heeft geleden.

Huisregels
Er wordt apart verwezen naar de huisregels; deze vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst.

Terbeschikkingstelling van vervangende accommodatie
a) De herbergier kan de gast passende vervangende woonruimte ter beschikking stellen, indien dit voor de gast redelijk is, in het bijzonder omdat de afwijking gering en objectief gerechtvaardigd is.
b) Er is sprake van een objectieve rechtvaardiging, bijvoorbeeld wanneer het pand onbruikbaar is geworden, reeds gehuisveste gasten hun verblijf verlengen of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.
c) Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie worden gedragen door de logiesverlener.

Rechten en plichten van de gast
a) Door het sluiten van een logiescontract verwerft de gast het recht op het gebruikelijke gebruik van de gehuurde ruimten, de faciliteiten van het logiesbedrijf en het recht op het gebruik van de accommodatie.