Grüne Wiese mit einer Berglandschaft im Hintergrund

Berglandschaft am Hochkönig im Sommer

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe AlpenParks Management GmbH & Co KG, gevestigd te Hafnergasse 5/1c, A-5700 Zell am See, gegevens over u verzamelt en verwerkt wanneer u onze website bezoekt. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring.

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis.

Coördinator gegevensbescherming

U kunt onze coördinator voor gegevensbescherming bereiken op:

AlpenParks Management GmbH & Co KG
Attn: Coördinator gegevensbescherming
Hafnergasse 5/1c
A-5700 Zell am See
Telefoon: +43-6542-72505
E-mail: welcome@alpenparks.at

Verwerker, Ontvanger

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de steun van contractuele verwerkers die ons bijstaan bij het verlenen van de diensten (bv. webhost, dienst voor de verzending van e-mailnieuwsbrieven).

 • GO.WEST Communications GmbH
 • Hetzner Online GmbH
 • xLab Software Engineering
 • Cloudflare, Inc
 • Mailworx
 • Cognitief
 • Google
 • Hotelchamp
 • Gastrodat
 • Feratel
 • Hospitality-Optimizer

Deze verwerkers zijn verplicht om uw persoonsgegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonsgegevens niet verwerken voor een ander doel dan het verlenen van onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners die typisch zijn voor de economie, zoals banken (in het geval van overschrijvingen naar u), belastingadviseurs (als u in onze boekhouding voorkomt), verzendingsdienstverleners (in het geval van verzending naar u), enz.

Contactformulier

Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de functionaris voor gegevensbescherming verwerkt met het oog op de verwerking van uw vraag op basis van de toestemming die u door verzending van het formulier hebt gegeven.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken ervan is dat u uw verzoek niet indient en dat wij het niet kunnen verwerken.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.
Verdere verwerking van de gegevens, die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verwerking, geschiedt op dezelfde rechtsgrondslag totdat bezwaar wordt aangetekend. In dat geval worden de gegevens doorgestuurd naar de verzenddienstverlener.

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen. In geval van bezwaar zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt met het oog op directe reclame.

E-mail nieuwsbrief

Door het aanvinken van het vakje stemt u in met de verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens met het doel u door middel van een e-mailnieuwsbrief over aanbiedingen en nieuws te informeren door de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming tot wederopzegging of bezwaar.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet toestemmen is dat u geen e-mailnieuwsbrief zult ontvangen.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving of door te klikken op de afmeldlink in de e-mailnieuwsbrief, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Op dezelfde manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt met het oog op directe reclame in de vorm van een e-mailnieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Wanneer een website wordt bezocht, kan de website een cookie op de computer van de websitebezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens uit de eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijvoorbeeld vaststellen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.
Meer informatie over cookies vindt u in de Duitstalige Wikipedia.

De cookie-instellingen wijzigen

Hoe de webbrowser omgaat met cookies, welke cookies worden toegestaan of geweigerd, kan door de gebruiker worden bepaald in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de desbetreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kan worden opgeroepen via de helpfunctie van de desbetreffende webbrowser.

Indien het gebruik van cookies wordt beperkt, is het wellicht niet meer mogelijk alle functies van deze website in hun volle omvang te gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LCC ("Google"), op basis van een hoger legitiem belang (analyse van het gebruik van de website). Daartoe hebben wij met Google een contract voor de verwerking van bestelgegevens gesloten.

Wanneer onze website wordt opgeroepen, wordt via software een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en worden gegevens overgebracht naar de servers van Google, waarvan sommige zich in de Verenigde Staten bevinden. Google Analytics gebruikt ook cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door websitegebruikers te analyseren.

Deze website maakt gebruik van de functie "IP-anonimisering". Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort en zo wordt geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Voor gedetailleerde informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google of Google Analytics.
Google Analytics deactiveren

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens op onze website in het algemeen voorkomen door "Do Not Track" in te stellen in uw webbrowser. Onze website houdt rekening met het "Do Not Track"-signaal dat uw webbrowser vervolgens naar alle websites stuurt.

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics op alle websites in het algemeen voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link.

Knoppen delen

Op sommige pagina's van onze website zijn knoppen opgenomen om de inhoud van de pagina's te delen op de sociale-mediaplatforms Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, Reddit, Tumblr, XING en YouTube.

De knoppen zijn ideaal ontworpen om de persoonsgegevens van onze websitebezoekers te beschermen, aangezien het script (computerprogramma) achter de knoppen geen persoonsgegevens verzamelt of verwerkt. Bezoekers van de website die onze site willen delen, worden doorverwezen naar de "Share"-pagina's van de respectieve sociale-mediaplatforms wanneer zij op de knoppen klikken. Alleen daar worden de scripts geladen die nodig zijn om de inhoud van de pagina te delen. De zakelijke en gegevensbeschermingsvoorwaarden die de websitebezoeker met de respectieve sociale mediaplatforms is overeengekomen, zijn dan van toepassing.

Gedetailleerde informatie hierover kunt u rechtstreeks bij de respectieve aanbieders vinden:

 • Facebook
 • Google
 • Twitter

KunLeiSys - Klantengetrouwheidsprogramma

Reguliere gastenclub "AlpenParks Mijn Bonus Club" Deze website maakt gebruik van KunLeiSys gastenclub software.

De leverancier is GASTROpoint GmbH, Pommernstraße 17, 83395 Freilassing, Duitsland. KunLeiSys Guest Club Software is een dienst die wordt gebruikt voor de organisatie en het beheer van de Guest Club, aanbiedingen, getrouwheidspunten, e-mails bij speciale gelegenheden en de verspreiding van nieuwsbrieven. U kunt zich inschrijven voor de gastenclub op onze website. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen. De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde kosteloos intrekken. U kunt dit doen via de afmeldlink in de e-mail of door u af te melden in de gastenclub. De gegevens die u ons ten behoeve van de Gastenclub heeft verstrekt, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt en worden na afmelding en verwijdering van uw Gastenclub-account van onze servers en van de servers van GASTROpoint GmbH verwijderd. Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie of in uw profiel opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Wij hebben met GASTROpoint GmbH een overeenkomst voor de verwerking van gegevens gesloten en houden ons bij het gebruik van de KunLeiSys Gäste-Club-software volledig aan de strenge voorschriften van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Uw rechten

U hebt het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming of een met u gesloten contract is, hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens tot aan de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. In geval van bezwaar zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt met het oog op direct marketing.

Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at).